RZECZOZNAWCA MAJ�TKOWY,
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY,
BIEG�Y S�DOWY
Zenon Chmieli�ski


Uprawnienia pa�stwowe nr 1814 w zakresie Budownictwa L�dowego i Wyceny Nieruchomo�ci, wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Cz�onek Pomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawc�w Maj�tkowych.

Firma Zenon Chmieliski - Obsuga Budownictwa i Nieruchomoci dziaa na terenie wojewdztwa pomorskiego i zajmuje si wycen:

 • lokali mieszkalnych (spdzielczych, wasnociowych),
 • nieruchomoci lokalowych,
 • nieruchomoci budynkowych,
 • nieruchomoci gruntowych (zabudowanych, niezabudowanych),
 • oraz innych.
Oferujemy Pastwu wycen nieruchomoci dla celw:
 • kupna-sprzeday,
 • zabezpieczenia kredytu,
 • ubezpiecze majtkowych,
 • ustalenia podatkw od spadku i darowizn,
 • aktualizacji opaty z tytuu uytkowania wieczystego,
 • inne.


Copyright © 2007 - 2022 Zenon Chmieli�ski - Obs�uga Budownictwa i Nieruchomo�ci