RZECZOZNAWCA MAJ�TKOWY,
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY,
BIEG�Y S�DOWY
Zenon Chmieli�ski


Uprawnienia pa�stwowe nr 1814 w zakresie Budownictwa L�dowego i Wyceny Nieruchomo�ci, wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Cz�onek Pomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawc�w Maj�tkowych.

Wyceniamy:
  • nieruchomoci gruntowe zabudowane i niezabudowane,
  • nieruchomoci lokalowe,
  • nieruchomoci uytkowe (np. garae, sklepy)
  • nieruchomoci budynkowe,
  • nieruchomoci specjalnego przeznaczenia,
  • nietypowe nieruchomoci,
  • przedsibiorstwa itd.
Wykonujemy rwnie:
  • ekspertyzy i opinie techniczne
  • inwentaryzacje dla potrzeb oznaczenia przedmiotu odrbnej wasnoci lokalu,

   OFERUJEMY Doradztwo w zakresie rynku nieruchomoci w szczeglnoci obliczenia opacalnoci zakupu nieruchomoci,
opacalnoci remontu i modernizacji dla rnych opcji sprzeday, wynajmu itd.

   Koszt opracowania operatu szacunkowego ustalany jest indywidualnie z kadym Zleceniodawc.
Zaley on od typu i wielkoci nieruchomoci oraz od celu wyceny.

Finansowanie nieruchomoci: kredyty, leasingi - Telefon: 607 532 031

Copyright © 2007 - 2022 Zenon Chmieli�ski - Obs�uga Budownictwa i Nieruchomo�ci