RZECZOZNAWCA MAJ�TKOWY,
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY,
BIEG�Y S�DOWY
Zenon Chmieli�ski


Uprawnienia pa�stwowe nr 1814 w zakresie Budownictwa L�dowego i Wyceny Nieruchomo�ci, wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Cz�onek Pomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawc�w Maj�tkowych.


Obsuga Budownictwa i Nieruchomoci
Zenon Chmieliski


ul. Piaskowa 8, 84-300 Lbork-Mosty
NIP 841-108-34-34
Tel. 0598612730
Kom. 0604558028
e-mail chmielinskize@gmail.comCopyright © 2007 - 2022 Zenon Chmieli�ski - Obs�uga Budownictwa i Nieruchomo�ci